czwartek, 19 listopada 2015

"Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował..."


"Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, od­kry­waj."
- Mark Twain


#żałować #zrób #żagle #odkrywaj


Photo credit: lovingyourwork.com / Foter.com / CC BY