sobota, 5 grudnia 2015

"Ludzie boją się zmian..."

"Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze."
- J. I. Kraszewski